Naudojimosi taisyklės

2013-01-31

Pirkimo – pardavimo sutartis

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Šios internetinės parduotuvės naudojimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Mados kulto IĮ parduotuvės "Mados kultas" (toliau - Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo, grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas nuostatas, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.madoskultas.lt .
1.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi elektronine parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. 
1.3. Pirkti www.madoskultas.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja turimais pinigais.

 

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  
2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje www.madoskultas.lt Pirkėjas gali užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje - įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

2.3. Pirkėjas, patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.madoskultas.lt, tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad elektroninio pašto adresas būtų tvarkomas tiesioginės rinkodaros tikslu, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą www.madoskultas.lt administratoriui.

2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.madoskultas.lt, tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
2.7. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas valdytų ir tvarkytų registracijos metu pateiktus jo duomenis šiose Taisyklėse numatytais tikslais.

 

3. PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS


3.1. Pirkimo - pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.madoskultas.lt internetinėje parduotuvėje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti" bei apmoka už prekes.
3.2. Pirkimo - pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
3.3. Po užsakymo išsiuntimo Pirkėjas gauna patvirtinimą apie sutarties sudarymą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

 

4. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.madoskultas.lt internetinėje parduotuvėje, laikydamasis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti su internetine parduotuve www.madoskultas.lt sudarytos prekių Pirkimo - pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu laišku ne vėliau nei per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos.

4.3. Pirkėjas, atsisakęs su internetine parduotuve www.madoskultas.lt sudarytos prekių Pirkimo - pardavimo sutarties, įsipareigoja išsiųsti grąžinamą prekę iki 3 (trijų) darbo dienų nuo pranešimo apie atsisakymą. 
4.4. Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas dėl to atsiradusias pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

4.5. Pirkėjas supranta, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali nevisiškai atitikti realius prekių dydžius, formas ir spalvas dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.
4.6. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo apie tai informuoti Pardavėją.
4.7. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

 

5.PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

  
5.1. Pardavėjas turi teisę koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja išsiųsti užsakytą prekę iki 3 (trijų) darbo dienų  nuo gauto apmokėjimo. 
5.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis www.madoskultas.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis.
5.5. Pardavėjas gali anuliuoti užsakymą, jei Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą per elektroninę bankininkystę arba apmokėjimą banko pavedimu, nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną.

5.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės, jei ji sugadinta dėl netinkamos priežiūros.

5.7. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

 

6. PREKIŲ KAINA IR JŲ APMOKĖJIMO TVARKA

6.1. Internetinėje parduotuvėje www.madoskultas.lt  ir suformuotame užsakyme, prekių kainos nurodytos litais su PVM.
6.2. Pirkėjas apmoka už prekes dviem būdais: 

6.2.1. Grynaisiais, atsiimdamas prekes "Mados kulto" parduotuvėje Klaipėdoje, adresu Tiltų g. 26A arba sumokėdamas prekes pristatančiam kurjeriui.

6.2.2.Internetu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema arba atsiskaitydamas banko pavedimu. Atsakomybė už duomenų saugumą visais atvejais tenka atitinkamam bankui, kurio elektroninės bankininkystės sistemoje vyksta piniginė operacija. 
6.3 Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną, viena iš Pardavėjo pasiūlytų apmokėjimo formų.

 

7. PREKIŲ PRISTATYMAS

 

7.1. Pirkėjas pasirenka pristatymo/atsiėmimo būdą iš jam tinkamiausių. Prekes pirkėjui pristato kurjerių tarnyba arba Pirkėjas prekes atsiima „Mados kulto“ parduotuvėje Klaipėdoje, Tiltų g. 26A. 

7.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

7.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir nurodyti tokį prekių pristatymo adresą, kuriuo kurjeris galėtų pristatyti siuntinį darbo dienomis, darbo valandomis.

7.2.2. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę ir prekių kiekį. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.

7.3. Prekių atsiėmimas „Mados kulto“ parduotuvėje:

7.3.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai „Mados kulto“ parduotuvėje Klaipėdoje, esančioje Tiltų 26A, darbo dienomis nuo 11 val. iki 19 val. ir šeštadieniais nuo 11 val. iki 16 val.

7.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ar numatyti Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.6. Detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama skyriuje „Prekių pristatymas“.

 

 

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

  
8.1. Prekių grąžinimas galimas ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių" nustatyta tvarka. 

8.2. Pirkėjas, grąžinamas prekes perduoda Pardavėjo užsakytam kurjeriui iš anksto sutartu laiku, ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą.
8.3. Pirkėjui į mokėtojo banko sąskaitą grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta suma iki 15 (penkiolikos) dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas.
8.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje pakuotėje, nepažeista, nepanaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

 

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


9.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
9.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su Pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.